REMEDIE helpt uw kind deskundig, vriendelijk en vol begrip weer op weg

Werkwijze

Op afspraak vindt er allereerst een intakegesprek plaats. Wij hebben dan de gelegenheid om met elkaar te bespreken waar uw kind moeite mee heeft op school. Om uw kind efficiënt te kunnen begeleiden is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de leerontwikkeling van het kind. Daarnaast dient de beginsituatie bepaald te worden om te meten vanaf welk didactisch moment moet worden ingestapt met de begeleiding. Hiervoor wordt na het intakegesprek een pedagogisch didactisch onderzoek afgenomen. Bij het ene kind zal dit uitgebreider zijn dan bij het andere. Dit is afhankelijk van de aard van het probleem. Hierna kijk ik wat de beste remedie is voor uw kind en beschrijf dit in een handelingsplan.

Het remediëren kan beginnen. Het is belangrijk dat dit structureel plaatsvindt (minimaal één keer per week). Hierbij zal ik met materialen en methoden werken die deels ook in de orthotheek op scholen aanwezig zijn. Tussentijds kan het handelingsplan eventueel bijgesteld worden. Na ongeveer drie maanden volgt er een evaluatiegesprek. De uiteindelijke remedial teaching zal gemiddeld tussen een halfjaar en een jaar duren om tot het beste resultaat te komen.

Bij kindercoaching bied ik hulp aan het kind en hun ouder(s) als er een vraag is over opvoeding of over het gedrag. Ik werk oplossingsgericht en kijk vooral naar de krachten en de (groei) mogelijkheden van het kind.