REMEDIE helpt uw kind deskundig, vriendelijk en vol begrip weer op weg

Wat is Remedial Teaching?

U krijgt als ouder / verzorger te horen dat uw kind leerproblemen heeft, dat het zich slecht kan concentreren, dat de motivatie niet voldoende is, dat het langzaam werkt of juist te snel en te onnauwkeurig. Bij sommige kinderen verloopt het leren nu eenmaal minder makkelijk dan men verwacht. Aan hun inzet ligt het meestal niet. Toch lukt het hen maar niet om lezen, rekenen, spellen of schrijven goed onder de knie te krijgen.

Deze kinderen hebben professionele hulp nodig: remedial teaching.

Remedial teaching is iets anders dan bijles. Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen die uitgaan van en gericht zijn op de problemen van uw kind.

REMEDIE is er voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool die problemen hebben met:

Taal
  • Technisch lezen
  • Dyslexie
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Ontleden
Rekenen
  • Automatiseren
  • Inzicht
  • Dyscalculie
Gedrag